nah_logo3.png
Nah ontmoetingspunt Almere
Stilte is niet leeg. Het zit vaak vol antwoorden.

Ontvangen van, voor positiviteit.nl

Informatie over de casemanager hersenletsel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 Casemanager Hersenletsel

 

Informatie over de casemanager hersenletsel

Informatie, advies, vraagverheldering, verwijzing en organisatie van zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Waarom een casemanager hersenletsel?

De casemanager hersenletsel is er om mensen met hersenletsel en hun naasten te helpen bij het vinden van een nieuwe balans in hun leven en de zorg te krijgen waaraan zij behoefte hebben.

Mensen met hersenletsel ervaren vaak problemen op gebied van gezondheid, psychisch welzijn (somberheid, angst, rouw), relatie of gezin, werk, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiën.

Het hersenletsel maakt het extra lastig om weer greep op het leven te krijgen. Ook voor de naasten is er vaak veel veranderd. Vaak hebben zij het gevoel ‘er alleen voor te staan’.

In Nederland is veel goede zorg maar die zorg is slecht vindbaar of uitsluitend gericht op één aspect van het leven of niet op het moment dat er behoefte aan is.

Een naaste: “Mijn man heeft hersenletsel door een herseninfarct. Hij heeft wel gerevalideerd maar toen hij weer thuis was, was het heel moeilijk. Hij heeft geen doel meer in het leven. Onze relatie is verslechterd. Ik sta overal alleen voor. Met onze kinderen gaat het niet goed. Financieel hebben we ook problemen doordat mijn man geen werk meer heeft.“

Een cliënt: “Door een fietsongeluk heb ik traumatisch hersenletsel opgelopen, maar dat werd heel lang niet erkend. Daardoor heb ik veel te lang doorgegaan met werken, terwijl dat eigenlijk niet ging. Door die structurele overbelasting is mijn gezondheid verslechterd. Ik kan nauwelijks prikkels verdragen en ben altijd moe. Van mijn sociale contacten is weinig over.”

Kenmerken van casemanagement hersenletsel

- Vraaggericht > de casemanager sluit aan op vragen of problemen van de cliënt en de naasten

- Levensbreed > casemanagement richt zich op alle levensgebieden, zoals gezondheid, psychisch welzijn, relatie, gezin, werk, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiën

- Continuïteit > de betrokkenen krijgen een vaste casemanager, die langdurig beschikbaar is

Wat doet een casemanager?

Een casemanager kan helpen het leven op orde te krijgen maar hij neemt de regie niet over. De casemanager verleent zelf geen zorg, maar geeft informatie en advies en helpt de betrokkenen de regie over hun eigen leven te voeren. Zo nodig organiseert hij ondersteuning of zorg.

Een casemanager werkt vraaggericht en sluit aan bij wat de cliënt en de naasten prettig of nodig vinden. Het contact verloopt via een digitaal platform, telefonisch of door gesprekken aan huis.

Casemanager hersenletsel is een nieuwe functie, vergelijkbaar met de casemanager dementie. Hetligt in het verlengde van functies zoals Wmo-consulent of CVA-nazorgverpleegkundige. De casemanager werkt aanvullend op de bestaande zorg en neemt geen zorg over.

Een casemanager: “Mensen moeten nu zoveel zelf uitzoeken. Het leren omgaan met hersenletsel begint pas echt als je weer thuis bent. Dan moeten mensen ergens terecht kunnen met hun vragen. Vaak moet er veel geregeld worden: hulpmiddelen, juridische zaken, financiën.”

Een Wmo-consulent: Een casemanager hersenletsel is hard nodig. Het voorkomt dat mensen te lang zelf moeten ploeteren. Ik had een cliënt die wel acht jaar naar hulp heeft moeten zoeken.

Daardoor zit ze veel dieper in de put dan nodig was. Soms komen mensen met een depressie in de ggz terecht, terwijl dat met goede begeleiding voorkomen had kunnen worden.”

Wat kan een casemanager betekenen?

  • Een luisterend oor voor de persoon met hersenletsel en de naasten
  • Uitleg over de gevolgen van hersenletsel
  • Samen in kaart brengen wat er speelt en welk hulp nodig is
  • Advies over hulp voor de persoon met hersenletsel, de naaste, de kinderen en het gezin als geheel
  • Mee aanvragen van aanpassingen en hulpmiddelen
  • Zoeken naar geschikte daginvulling of werk
  • Meedenken over alle overige vragen

Waar vind ik een casemanager?

Vooralsnog werken er casemanagers in drie pilotregio’s: Salland, Utrecht en Flevoland. Als u behoefte heeft aan een casemanager dan kunt u contact opnemen met het Hersenletselteam in uw regio of met één van onderstaande mailadressen. Let wel, in de pilots is er beperkt plaats voor nieuwe cliënten en met name cliënten met complexe problematiek.

Onderzoeksproject vanuit Vws

De casemanager hersenletsel valt onder het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel. In de periode 2019-2021 wordt onderzocht of en hoe een casemanager de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten kan verbeteren. Het project bestaat uit de inzet van de zelfmonitor

De ReMinder en van casemanagers in drie pilotregio’s. Universiteit Maastricht en Hogeschool Windesheim doen onderzoek naar de ReMinder en het casemanagement. In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet- aangeboren hersenletsel. Deze vaak onzichtbare gevolgen, zoals problemen met denken, gedrag en emoties, hebben vaak een grote impact op het welzijn en functioneren van de persoon zelf, maar ook op dat van de naaste omgeving. Er is een ruim aanbod aan zorg, maar veel mensen krijgen niet de juiste zorg op het juiste moment. Daar willen we met dit onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel verandering in brengen.

Informatie en contact

Voor achtergrondinformatie: www.casemanagerhersenletsel.nl

Voor algemene vragen:

Voor Deventer en omgeving:

Voor Almere en omgeving:

Voor Utrecht en omgeving:

Afdrukken

Meldpunt Ieder(in) opent 6 januari

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Meldpunt Ieder(in) opent 6 januari

09 december 2019
Op 6 januari 2020 gaat het nieuwe meldpunt van Ieder(in) open. Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in).

Meldpunt Ieder(in): 085 – 400 70 22

Het meldpunt van Ieder(in) is vanaf 6 januari bereikbaar op:
– dinsdag van 9 – 12 uur en 13 – 16 uur
– donderdag van 9 – 12 en 13 – 16 uur
– en vrijdag van 9 -12 uur.

Het telefoonnummer is 085 – 400 70 22. Je kunt het meldpunt ook mailen: (vanaf 6 januari 2020).

Verder op weg helpen

De medewerkers van het Meldpunt Ieder(in) kunnen je verder op weg helpen met je vraag of probleem. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen. Ook kunnen ze je advies geven over het indienen van een bezwaar of een klacht.

Belangrijke signalen

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. We doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ons belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken wij anoniem in onze lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

 

Vanaf 1 januari 2020 maakt Ieder(in) geen onderdeel meer uit van het Nationale Zorgnummer (NZN). Het NZN blijft wel bereikbaar.

Meldpunt Ieder(in) – 085 – 400 70 22 (vanaf 6 januari 2020)

Afdrukken

Vakantie 1Boek een hotel, appartement of vakantiewoning bij Booking.Com en steun NAH Ontmoetingspunt gratis.Vakantie 2
Wij ontvangen als u via een van onderstaande links een hotel, appartement of vakantiewoning boekt een  bijdrage van Booking.com
 Zoeken naar alle hotels, appartementen eb vakantiewoningen in Booking.com: https://www.booking.com/index.html?aid=1700698

Klik hier voor meer informatie.