nah_logo3.png
Nah ontmoetingspunt Almere
Alles wat je kunt veranderen, is jezelf.
Maar soms verandert dat alles.

Zorg vanaf 2015

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Logo_iederin_3Informatie over Zorg vanaf 2015 gelezen op Iederin 

 

 

In de langdurige zorg gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. 2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop heeft de overheid speciale regels in het leven geroepen om de overgang van de AWBZ naar de gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. In onderstaand overzicht kunt u lezen waar u op dit moment terecht kunt met uw algemene- of meer specifieke vragen.


WAAR VINDT U ALGEMENE INFORMATIE?

Website Hervorminglangdurigezorg.nl
Voor cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Hervorminglangdurigezorg.nl

Zorg Verandert 
Informeert individuele burgers groepsgewijs over de veranderingen in de zorg, met bijeenkomsten in provincie, regio en buurt. 
Zorgverandert.nl en Zorgverandert.nl/bijeenkomsten

Landelijke campagne VWS
Vanaf oktober start VWS een landelijke informatie-campgagne met tv- en radiospots, brochures etc.

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER UW PERSOONLIJKE SITUATIE?

Website Hoeverandertmijnzorg.nl
Deze website legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar 2015. Aan de hand van uw huidige AWBZ-indicatie of huidige type jeugdzorg, kunt u nagaan wat er in 2015 rond uw zorg verandert. Raadpleeg deze website met uw indicatie bij de hand. 
Hoeverandertmijnzorg.nl

Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd 
In oktober opent het ministerie het telefonisch Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd. Dit informatiepunt is gekoppeld aan de website Hoeverandertmijnzorg.nl. Vindt u op deze website niet het antwoord dat u zoekt, dan kunt u (vanaf oktober) bellen naar het informatiepunt. 
Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd

Bij uw gemeente (Wmo-loket of wijkteam) 
Als uw zorg of ondersteuning overgaat naar de gemeente, moet de gemeente uw vragen over uw zorg en ondersteuning beantwoorden. Vraag naar het Wmo-loket of het wijkteam.
Vindt u het moeilijk om uw vragen alleen aan de gemeente te stellen, informeer dan bij uw gemeente naar een zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen met u uw vragen aan de gemeente kan voorleggen.

Bij uw zorgverzekeraar 
Als uw zorg overgaat naar uw zorgverzekeraar (persoonlijke verzorging of verpleging) en heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Bij het CIZ 
Als uw zorg overgaat naar de nieuwe wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daar vragen over, informeer dan bij het CIZ.


WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW PGB?

Bij de Sociale Verzekeringsbank 
Vanaf 1 januari krijgt u uw PGB niet meer op eigen rekening, maar via de Sociale Verzekeringsbank
Brochure: Uw PGB op de rekening van de SVB

Bij uw zorgverzekeraar 
Heeft u nu een PGB voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan behoudt u in 2015 uw PGB. Dit loopt via uw zorgverzekeraar.

Bij PerSaldo
PerSaldo is de vereniging van budgethouders. Op de website van PerSaldo vindt u veel informatie over wat er verandert rond het pgb.
Wat verandert de komende jaren?

WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW EIGEN BIJDRAGE?

Bij het CAK 
Het CAK is en bljift verantwoordelijk voor het heffen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening Wmo en eigen bijdrage Wlz. De korting op de eigen bijdrage verdwijnt. Het CAK gaat u hierover informeren, o.a. bij uw factuur die u in november krijgt u en via hun website. 
Het CAK

WAT KUNT U DOEN ALS U IN PROBLEMEN KOMT DOOR DE VERANDERINGEN IN DE ZORG?

Signaalpunt Zorg Verandert 
U kunt uw problemen melden bij het Signaalpunt van Zorg Verandert. 
Signaalpunt

Meldpunt Ieder(in) 
Uiteraard kunt u met vragen of klachten altijd contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in).

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht Ieder(in) en Per Saldo


Het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht is een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel ‘zorg zonder verblijf’ genoemd.
U kunt terecht bij dit informatiepunt voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie. Het informatiepunt is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 789 78 78. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar .

Meer informatie

Wat Ieder(in) doet aan lobby en belangenbehartiging rond de langdurige zorg en het nieuws hierover leest u op onze website bij Thema's: Thema Zorg en ondersteuning - Langdurige zorg

Tien misverstanden over de Wmo

Bijeenkomsten

Provinciale bijeenkomsten Zorg Verandert - vanaf 22 september
Voor Wmo-raadsleden, belangenbehartigers, cliëntondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Informatiebladen over de nieuwe wetten die de langdurige zorg gaan regelen
Informatieblad Jeugdwet
Informatieblad Wmo
Informatieblad Wlz

Brochures
PGB en trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Veel gestelde vragen samengesteld door het Ministerie van VWS
Vragen en antwoorden Algemeen
Vragen en antwoorden Wlz
Vragen en antwoorden Wmo (ook Pgb en trekkingsrecht)
Vragen en antwoorden Zvw
Vragen en antwoorden Overgangsrecht (Wlz, Wmo 2015, Zvw)
Vragen en antwoorden Voorlichting en informatie
Vragen en antwoorden Overdracht van cliëntgegevens

Staatssecretaris Van Rijn legt uit waarom
video Staatssecretaris Van Rijn
(video versie met doventolk)

 

Afdrukken

Vakantie 2Vakantie 1Groupon reizen, vakantie, eten, drinken en diversen bekijk en bestel via onderstaande link en steun daarmee gratis NAH Ontmoetingspunt.

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6150&category=&shopsearch=groupon

Klik hier voor meer informatie.