nah_logo3.png
nah_logo3.png
Er zijn mensen in jouw leven die jij onbewust inspireert. Gewoon door jezelf te zijn.

MEE cliëntondersteuning?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Voor wie is cliëntondersteuning?

In principe kan iedere burger een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Vooral mensen met een beperking ervaren over het algemeem veel baat bij cliëntondersteuning. Omdat zij verminderd zelfredzaam zijn en/of belemmeringen ervaren bij het participeren, kan cliëntondersteuning van groot belang zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, vormen van autisme, een GGZ-achtergrond of een andere (chronische) beperking.

Wanneer is cliëntondersteuning nodig?

Cliëntondersteuning is in verschillende situaties wenselijk:
als iemand het moeilijk vindt om de weg te vinden naar de juiste instanties en/of onvoldoende toegerust is om passende zorg en begeleiding aan te vragen;
als iemand als gevolg van zijn beperking, belemmeringen ervaart in het meedoen in de maatschappij of ondersteuning nodig heeft die hem in staat te stelt mee te doen;
als iemand is vastgelopen bij een instantie.

Voor iedereen die een beroep doet op de Wmo en Wlz

Tot 2015 werd onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning alleen door MEE geboden en landelijk ingekocht vanuit de AWBZ. Deze ondersteuning was alleen toegankelijk voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, autisme en/of niet-aangeboren hersenletsel. Voor andere doelgroepen was wettelijk niets geregeld. Met de Wmo en de Wlz is deze afbakening in doelgroepen opgeheven.

MEE biedt nu cliëntondersteuning aan iedereen die hierop vanuit de Wmo of de Wlz een beroep doet. De ondersteuning is niet meer beperkt tot bepaalde doelgroepen. MEE heeft wel haar specifieke expertise en ervaring behouden, gericht op mensen met een lichamelijke, (licht) verstandelijke en zintuiglijke beperking en mensen met een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte.

Ook pgb-houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE.

Naar de website van MEE.

Afdrukken

Vakantie 1Boek een hotel, appartement of vakantiewoning bij Booking.Com en steun NAH Ontmoetingspunt gratis.Vakantie 2
Wij ontvangen als u via een van onderstaande links een hotel, appartement of vakantiewoning boekt een  bijdrage van Booking.com
 Zoeken naar alle hotels, appartementen eb vakantiewoningen in Booking.com: https://www.booking.com/index.html?aid=1700698

Klik hier voor meer informatie.