nah_logo3.png
Nah ontmoetingspunt Almere
Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.

Buddyzorg voor mensen met NAH

Buddyzorg voor mensen met NAH

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 logo_vmca

 

 

 

 

 

 

Buddyzorg

Wat is Buddyzorg?

Buddy voor mensen met NAH:

Een buddy biedt ondersteuning aan mensen met NAH en hun mantelzorgers in de thuissituatie

De taken en uren zijn afhankelijk van de vraag van de cliënt

Maximaal 1 dagdeel per week).

Bijvoorbeeld samen er op uit gaan of thuis een spelletje doen.

 

Een buddy ondersteunt bij vragen als:

* Hoe moet ik verder met deze diagnose?

* Wat betekent dit voor mijn partner of gezin?

* Welke vragen wil ik stellen aan de arts?

* Hoe kan ik van het leven (blijven) genieten?

De periode dat buddyzorg wordt gegeven varieert. Buddyzorg wordt in ieder geval na een half jaar geëvalueerd.

Buddy’s bieden hun hulp op vrijwillige basis. De kosten die zij maken voor telefoon en reizen van en naar hun cliënt worden door de VMCA vergoed.

Wie zijn de buddy’s?

Buddy’s zijn mannen en vrouwen, jong en oud, die zich betrokken voelen bij mensen met een ernstige aandoening. De een heeft een fulltime baan, de ander werkt parttime en weer een ander heeft geen betaald werk (meer). Ook stagiaires van diverse Hbo-opleidingen worden als buddy ingezet. Zij worden geselecteerd op capaciteiten zoals gespreksvoering, tact en levenservaring. Voordat zij ingezet worden volgen zij een basistraining. Vervolgens krijgen zij werkbegeleiding en zijn er maandelijks vrijwilligersbijeenkomsten. Buddy’s hebben minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar voor het buddywerk.

Hoe buddyzorg feitelijke wordt ingevuld is een zaak van overleg tussen beide partijen met inachtneming van wat redelijkerwijs verwacht kan worden van een vrijwilliger.

Hoe word je buddy?

Na aanmelding bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de coördinator. Samen bekijken jullie of buddyzorg bij je past. Vervolgens neem je deel aan een basistraining van 6 dagdelen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

* motivatie

* gespreksvoering

* afscheid nemen

* korte en langdurige begeleiding

* hoe hanteer je je grenzen

 Hoe kunt u een buddy aanvragen?

In principe kan de hulpvrager zelf de aanvraag voor buddyzorg doen bij de VMCA. Met instemming van de cliënt kan de aanvraag ook worden gedaan door partner, familie, vrienden of arts.

Na aanmelding vindt er een gesprek plaats met de coördinator buddyzorg, waarin de vraag besproken wordt en de wensen geïnventariseerd. De mogelijkheden en beperkingen van buddyhulp zullen dan worden toegelicht. Na toewijzing zorgt de coördinator ervoor dat het contact tussen cliënt en buddy gelegd wordt.

Wat kost buddyzorg?

De vrijwilligers stellen graag een deel van hun tijd beschikbaar. Zij ontvangen daarvoor geen betaling. Wel worden hun reiskosten door de VMCA vergoed. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vorm van vrijwillige ondersteuning.

Wilt u meer informatie of wilt u een buddy aanvragen?

U kunt ons op werkdagen bereiken op telefoonnummer: 036-5341404. Of mail naar of direct naar Marie-Jose Jongstra

Afdrukken

Vakantie 1Boek een hotel, appartement of vakantiewoning bij Booking.Com en steun NAH Ontmoetingspunt gratis.Vakantie 2
Wij ontvangen als u via een van onderstaande links een hotel, appartement of vakantiewoning boekt een  bijdrage van Booking.com
 Zoeken naar alle hotels, appartementen eb vakantiewoningen in Booking.com: https://www.booking.com/index.html?aid=1700698

Klik hier voor meer informatie.