nah_logo3.png
Nah ontmoetingspunt Almere

10 jaarVanwege ons 10 jarig bestaan is er onder andere een Theatervoorstelling op woensdag 11 maart in de nieuwe bibliotheek in Almere,

Zaal open 16.00 uur, introductie 16.15, de voorstelling begint om 16.30 en duurt een uur, daarna nabespreking van 15 minuten.

Deze voorstelling is gratis, wel vragen wij u om u aan te melden als u aanwezig wilt zijn, er is een beperkt aantal plaatsen, vol is vol.

Klik hier om je aan te melden voor de voorstelling, maximaal 2 personen per aanmelding.

Wirwar brengt de voorstelling ‘De Hoofdzaak’. De theatergroep bestaande uit 9 NAH-ervaringsdeskundigen (Niet Aangeboren Hersenletsel). Op speelse wijze – soms hilarisch, soms confronterend – toont de groep hoe ze de onvermijdelijke veranderingen in hun levens te lijf gaan. Met de eigen expressiemogelijkheden hoopt de groep de NAH-beleving ook voor niet-ervaringsdeskundigen inzichtelijk te maken. Een programma over jachtigheid en rust, watten in het hoofd, verwarring en ontknoping en nog veel meer.

De groep wordt begeleid door Nienke Goossens, danstherapeut en dansdocent, en Aad van der Waal,  dramadocent en Stadsdichter van Apeldoorn. ,,Als begeleiders staan wij voor de vorm, de inhoud wordt volledig bepaald door de spelers. Het zijn puur verhalen van hun zelf. Afgezien van de twee gedichten die ik voor de voorstelling heb geschreven.” ligt Aad toe. De voorstelling wordt muzikaal ondersteund door pianiste en componist Mariëtte Hehakaya, zelf ook ervaringsdeskundige. Het publiek krijgt de gelegenheid om een aantal inhoudelijke vragen te stellen die op adequate en soms ontroerende wijze door de deelnemers werden beantwoord, een meerwaarde voor de voorstelling.

Rabobank Brandflag Border Payoff RGBHet realiseren van deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het  Rabo Stimuleringsfonds.

 Thuis is niet waar je leeft. Het is waar de mensen je begrijpen.
(Christian Morgenstern)

Ontvangen van, voor positiviteit.nl

Informatie over de casemanager hersenletsel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 Casemanager Hersenletsel

 

Informatie over de casemanager hersenletsel

Informatie, advies, vraagverheldering, verwijzing en organisatie van zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Waarom een casemanager hersenletsel?

De casemanager hersenletsel is er om mensen met hersenletsel en hun naasten te helpen bij het vinden van een nieuwe balans in hun leven en de zorg te krijgen waaraan zij behoefte hebben.

Mensen met hersenletsel ervaren vaak problemen op gebied van gezondheid, psychisch welzijn (somberheid, angst, rouw), relatie of gezin, werk, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiën.

Het hersenletsel maakt het extra lastig om weer greep op het leven te krijgen. Ook voor de naasten is er vaak veel veranderd. Vaak hebben zij het gevoel ‘er alleen voor te staan’.

In Nederland is veel goede zorg maar die zorg is slecht vindbaar of uitsluitend gericht op één aspect van het leven of niet op het moment dat er behoefte aan is.

Een naaste: “Mijn man heeft hersenletsel door een herseninfarct. Hij heeft wel gerevalideerd maar toen hij weer thuis was, was het heel moeilijk. Hij heeft geen doel meer in het leven. Onze relatie is verslechterd. Ik sta overal alleen voor. Met onze kinderen gaat het niet goed. Financieel hebben we ook problemen doordat mijn man geen werk meer heeft.“

Een cliënt: “Door een fietsongeluk heb ik traumatisch hersenletsel opgelopen, maar dat werd heel lang niet erkend. Daardoor heb ik veel te lang doorgegaan met werken, terwijl dat eigenlijk niet ging. Door die structurele overbelasting is mijn gezondheid verslechterd. Ik kan nauwelijks prikkels verdragen en ben altijd moe. Van mijn sociale contacten is weinig over.”

Kenmerken van casemanagement hersenletsel

- Vraaggericht > de casemanager sluit aan op vragen of problemen van de cliënt en de naasten

- Levensbreed > casemanagement richt zich op alle levensgebieden, zoals gezondheid, psychisch welzijn, relatie, gezin, werk, sociale contacten, vrijetijdsbesteding en financiën

- Continuïteit > de betrokkenen krijgen een vaste casemanager, die langdurig beschikbaar is

Wat doet een casemanager?

Een casemanager kan helpen het leven op orde te krijgen maar hij neemt de regie niet over. De casemanager verleent zelf geen zorg, maar geeft informatie en advies en helpt de betrokkenen de regie over hun eigen leven te voeren. Zo nodig organiseert hij ondersteuning of zorg.

Een casemanager werkt vraaggericht en sluit aan bij wat de cliënt en de naasten prettig of nodig vinden. Het contact verloopt via een digitaal platform, telefonisch of door gesprekken aan huis.

Casemanager hersenletsel is een nieuwe functie, vergelijkbaar met de casemanager dementie. Hetligt in het verlengde van functies zoals Wmo-consulent of CVA-nazorgverpleegkundige. De casemanager werkt aanvullend op de bestaande zorg en neemt geen zorg over.

Een casemanager: “Mensen moeten nu zoveel zelf uitzoeken. Het leren omgaan met hersenletsel begint pas echt als je weer thuis bent. Dan moeten mensen ergens terecht kunnen met hun vragen. Vaak moet er veel geregeld worden: hulpmiddelen, juridische zaken, financiën.”

Een Wmo-consulent: Een casemanager hersenletsel is hard nodig. Het voorkomt dat mensen te lang zelf moeten ploeteren. Ik had een cliënt die wel acht jaar naar hulp heeft moeten zoeken.

Daardoor zit ze veel dieper in de put dan nodig was. Soms komen mensen met een depressie in de ggz terecht, terwijl dat met goede begeleiding voorkomen had kunnen worden.”

Wat kan een casemanager betekenen?

  • Een luisterend oor voor de persoon met hersenletsel en de naasten
  • Uitleg over de gevolgen van hersenletsel
  • Samen in kaart brengen wat er speelt en welk hulp nodig is
  • Advies over hulp voor de persoon met hersenletsel, de naaste, de kinderen en het gezin als geheel
  • Mee aanvragen van aanpassingen en hulpmiddelen
  • Zoeken naar geschikte daginvulling of werk
  • Meedenken over alle overige vragen

Waar vind ik een casemanager?

Vooralsnog werken er casemanagers in drie pilotregio’s: Salland, Utrecht en Flevoland. Als u behoefte heeft aan een casemanager dan kunt u contact opnemen met het Hersenletselteam in uw regio of met één van onderstaande mailadressen. Let wel, in de pilots is er beperkt plaats voor nieuwe cliënten en met name cliënten met complexe problematiek.

Onderzoeksproject vanuit Vws

De casemanager hersenletsel valt onder het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel. In de periode 2019-2021 wordt onderzocht of en hoe een casemanager de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten kan verbeteren. Het project bestaat uit de inzet van de zelfmonitor

De ReMinder en van casemanagers in drie pilotregio’s. Universiteit Maastricht en Hogeschool Windesheim doen onderzoek naar de ReMinder en het casemanagement. In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen dagelijks te maken met de gevolgen van niet- aangeboren hersenletsel. Deze vaak onzichtbare gevolgen, zoals problemen met denken, gedrag en emoties, hebben vaak een grote impact op het welzijn en functioneren van de persoon zelf, maar ook op dat van de naaste omgeving. Er is een ruim aanbod aan zorg, maar veel mensen krijgen niet de juiste zorg op het juiste moment. Daar willen we met dit onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel verandering in brengen.

Informatie en contact

Voor achtergrondinformatie: www.casemanagerhersenletsel.nl

Voor algemene vragen:

Voor Deventer en omgeving:

Voor Almere en omgeving:

Voor Utrecht en omgeving:

Afdrukken

Vakantie 2Vakantie 1Groupon reizen, vakantie, eten, drinken en diversen bekijk en bestel via onderstaande link en steun daarmee gratis NAH Ontmoetingspunt.

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6150&category=&shopsearch=groupon

Klik hier voor meer informatie.